dr. Horváth Katalin

ügyvéd, BUDAÖRS

Ingatlanjog

  • adásvételi szerződés,
  • ajándékozási szerződés,
  • tartási, életjáradéki szerződések,
  • osztatlan közös tulajdon használati megosztása
  • haszonélvezeti jog alapítása és törlése
  • bérleti szerződés szerkesztése

 

Bármely ingatlannal kapcsolatos szerződéskötés alapelve, hogy a szerződés akkor jön létre a felek között, ha kölcsönösen és egybehangzóan megállapodtak a szerződés lényeges tartalmi elemeiben. Azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez nem kell a feleknek külön megállapodniuk.

A szerződések megkötése és teljesítése során a feleket együttműködési kötelezettség terheli. Az együttműködési kötelezettség megsértése – annak megfelelően, hogy létrejött-e a szerződés – szerződésszegési szankciót vagy kártérítési kötelezettséget von maga után. A szerződéskötések érvényességi feltétele, hogy a szerződő feleknek közösen akarniuk kell a szerződés létrejöttét, és ezt kifejezésre kell juttatniuk. Mindegyik fél jogképes kell, hogy legyen, és képes kell legyen rá, hogy megértse a döntés feltételeit és jogi következményeit.

Alapvetően a felek szabadon meghatározhatják a szerződés tartalmát, azonban egyes esetekben a vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a szerződésben pontosan milyen kérdésköröket kell rendezni, illetve, hogy a szerződés érvényességéhez milyen formai követelmények betartására van szükség. Az ingatlan adásvételi- és ajándékozási szerződés, a bérleti szerződés, a tartási és az életjáradéki szerződés, a haszonélvezeti jog alapítása, törlése ügyletek kizárólag írásban tehető meg érvényesen. Fontos tudni, hogy közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni a fentieken túl az élettársak vagy házastársak közötti vagyonjogi szerződést, továbbá a házastársaknak az életközösség fennállása alatt egymással kötött adásvételi, csere, ajándékozási és kölcsönszerződését.

Az oldal üzemeltetője: dr. Horváth Katalin
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 63.
Telefon: +36 30-409-4633
E-mail: drhorvathkatalin12@gmail.com

Ezt a honlapot dr. Horváth Katalin a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában ( 1132 Budapest, Visegrádi u. 3. II/1 ) a 36061745 kamarai azonosító számon bejegyzett ügyvéd működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtalálhatóak.

drhorvathkatalin-ugyved.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2021