dr. Horváth Katalin

ügyvéd, BUDAÖRS

Végrehajtási jog

  • fizetési meghagyás,
  • végrehajtási eljárás


Fizetési meghagyás

A fizetési meghagyás a pénz fizetésére irányuló, lejárt követelés, mely pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás. Csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek a pertárgy érték meghatározására vonatkozó szabályai szerint számított összege a hárommillió forintot nem haladja meg.

Végrehajtási eljárás

Bírósági végrehajtás esetén a bíróság a végrehajtható okiratot a végrehajtást kérő kérelmére állítja ki.

A végrehajtást kérő közölni köteles a végrehajtási kérelem előterjesztésekor az adós nevét (szervezet esetén elnevezését, cég esetén cégnevét) és az azonosításához szükséges adatokat (legalább a születési helyét, idejét és az anyja nevét, illetve a szervezet nyilvántartási számát, cég esetén a cégjegyzékszámát), továbbá az ügy körülményeitől függően: az adós lakóhelyét, munkahelyét, illetőleg székhelyét, telephelyét (a továbbiakban: székhelyét) és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helyét; e pontban felsorolt adatok közül legalább egyet közölni kell.

Ingatlan-végrehajtás kérése esetén közölni kell az ingatlan-nyilvántartási adatokat.

Kizárólag közvetlen letiltással kell behajtani a követelést, ha ezt kívánta a végrehajtást kérő, vagy a végrehajtás tartásdíj vagy más, részletekben fizetendő összeg iránt folyik, és a munkabér végrehajtás alá vonható része az esedékes összeget fedezi.

A bíróság az olyan határozatában – ideértve az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzést is -, amellyel a munkabérben részesülő személyt tartásdíj fizetésére kötelezte, a munkáltatót egyúttal közvetlenül felhívja arra, hogy a határozatban megállapított összeget vonja le, és fizesse ki a jogosultnak.

Az oldal üzemeltetője: dr. Horváth Katalin
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 63.
Telefon: +36 30-409-4633
E-mail: drhorvathkatalin12@gmail.com

Ezt a honlapot dr. Horváth Katalin a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában ( 1132 Budapest, Visegrádi u. 3. II/1 ) a 36061745 kamarai azonosító számon bejegyzett ügyvéd működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtalálhatóak.

drhorvathkatalin-ugyved.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2021