dr. Horváth Katalin

ügyvéd, BUDAÖRS

Polgári jog

  • peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet.
  • okiratszerkesztés

 

A peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet.”

A JELENLEG HATÁLYOS 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (Ptk.)

Az alábbi leggyakrabban előforduló jogterületeket szeretném kiemelni:

  • Gondnokság alá helyezés: A gondnokság alá helyezést a nagykorú személy házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérheti.

Elbirtoklás: Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt, ingó dolog esetén tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja.

Tulajdonjog védelme: A közös tulajdon fogalma: A dolgon fennálló tulajdonjog meghatározott hányadok szerint több személyt is megillethet. Kétség esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányada egyenlő.

A tulajdonostársak joga a birtoklásra és használatra: A tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára; e jogot azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére.

Birtokláshoz való jog: A birtokost megillető birtokvédelem alapján: A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom).

A szerződésen alapuló haszonélvezet keletkezése: A haszonélvezeti jog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a dolog birtokának átruházása; az ingatlanon vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélvezeti jog esetén a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

Okiratszerkesztés”

Okiratszerkesztés során az ügyvéd olyan okiratot köteles készíteni, mely az ügyfél érdekeinek megfelelő, és joghatás kiváltására alkalmas. Fontos, hogy az ügyvéd ez alapján okiratszerkesztési és ellenjegyzési tevékenysége során valamennyi fél érdekében jár el, figyelemmel az alapelvi szinten rögzített ügyfél-ügyvéd közti bizalmi kapcsolatra is.

Az ügyvédi ellenjegyzés tanúsítja egy okiratról, hogy az megfelel a jogszabályoknak, a benne foglaltak megfelelnek a felek akaratának, a felek azonosítását az ügyvéd elvégezte, és a felek az okiratot előtte írták alá vagy az aláírást előtte sajátjukként ismerték el. Az elismerés speciális szabálya, ha az ügyvéd által korábban már azonosított fél elektronikus hírközlő hálózaton keresztül (pl. Skype) teszi ezt meg, amelyről felvételt kell készíteni, és azt az okirattal együtt megőrizni. Ingatlannal kapcsolatos okiratok ellenjegyzésekor (melyeknél az ellenjegyzés egyébként is kötelező) az ügyvédnek ellenőriznie kell az ingatlan-nyilvántartási adatokat és az ingatlanhoz kapcsolódó jogokra vonatkozó okiratokat.

Az oldal üzemeltetője: dr. Horváth Katalin
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 63.
Telefon: +36 30-409-4633
E-mail: drhorvathkatalin12@gmail.com

Ezt a honlapot dr. Horváth Katalin a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában ( 1132 Budapest, Visegrádi u. 3. II/1 ) a 36061745 kamarai azonosító számon bejegyzett ügyvéd működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtalálhatóak.

drhorvathkatalin-ugyved.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2021